Events

Viva, Olé a Go-Go - præmieret af Statens Kunstfond som Årets bedste udstilling
Udstillingsperioden er forlænget, så du kan se den frem til september 2021

Thorgej Steen Hansens udstilling ”Viva, Olé a Go-Go” på Skjold Contemporary folder sig ud, som en stedsspecifik totalinstallation der i kraft af sin udsmykningsmæssige karakter helt simpelt skriver sig ind i udstillingsrummets daglige funktion som omklædningsrum for Boldklubben Skjolds forskellige fodboldhold.
Installationen består af et stort sammenhængende vægmaleri der folder sig ud i hele rummet; fra gulv til loft og hen over alle fire vægge: Et abstrakt totalmaleri af konkret malerisk karakter der form- og farvemæssigt slår en visuel rytme an i samspil, såvel som modspil, til rummets arkitektoniske struktur og detaljer.
Samtidigt tager vægmaleriet inspiratorisk afsæt i udvalgte fodboldtrøjer og gør brug af den farverighed og formmæssige dynamik der kommer til udtryk i designet og farvesammensætningen på mange af de spillerdragter, som man ser forskellige fodboldhold verden over iklæde sig inden de løber på banen.
Sidst, men ikke mindst, vil der som en integreret del af installation blive vist en række korte samspillende kunstvideoer på to monitors monteret direkte, og i forhold til hinanden, på én af de fire vægge i rummet:
De fleste af videoerne har det tilfælles, at de har en stopmotionsagtig karakter. Fx udfolder nogle af videoerne sig som en slags diasshows bestående af stillbilleder fundet på nettet, som viser forskellige fodboldspillere og fodboldhold i aktion verden over på tværs af køn, alder, tid og sted. Andre videoer er mere abstrakte og spiller direkte sammen med vægmaleriet, idet de tager afsæt i udvalgte fodboldtrøjers mønstre og farvemæssige sammensætninger. En helt tredje kategori består af digte, samt faktuelle tekster om fodboldens historie, der fortælles med et og, i nogle tilfælde, flere ord pr. frame.
Udstillingen vil gennem hele udstillingsperioden være åben efter aftale. Derudover vil det frem til den 30. september være muligt at komme forbi til fem specielt udvalgte åbningsdage. Til fire af disse fem dage vil kunstneren selv være til stede i omklædningsrummet for at fortælle om ideerne bag udsmykningen, og en enkelt af dagene vil have karakter af en oplæsningsaften, hvor Thorgej Steen Hansen vil læse et udvalg af egne digte op, deriblandt en række fodbolddigte - mere info om de fem åbningsdage følger nedenfor.

Tak til Kulturministeriet, Østerbro Lokaludvalg og Dyrup.